Events Archive

Network meeting Transition animal-free innovation TPI (in Dutch)

Mon, 11 March 2019, 15:00 - 20:00, LUMC, Leiden

Brede netwerkbijeenkomst Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Het afgelopen jaar is er vanuit verschillende invalshoeken gedacht over en gewerkt aan versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovatie. Wat zijn de belangrijkste inzichten? En hoe verhouden die zich met die van anderen uit de diverse vernieuwingsnetwerken?

In de vorm van een zogenaamde Open Space worden eerst enkele cases gedeeld en vervolgens van gedachten gewisseld aan de hand van een centrale vraag. Open Space is een effectieve dialoogvorm waarbij iedere aanwezige actief gesprekspunten kan agenderen, inzichten delen of luisteren naar interessante ideeën van diverse andere betrokkenen.

Denk en doe mee!
Wanneer: maandag 11 maart 2019 van 15:00 tot 20:00 uur
Waar: LUMC te Leiden, het restaurant van het onderzoekgebouw

Meer weten of aanmelden? Mail naar tpi@minez.nl

https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/wat-we-doen

Back to the event overview